Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống
 
THÔNG TIN CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Tiểu học Cộng Hoà - TX Chí Linh - 30290414
Phiên bản: TMT-QLNT: 2.9-15042014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trần Minh Thái

Lập trình phần mềm
Điện thoại: 0969.020.969
tranminhthai@vuhuu.edu.vn
Nguyễn Mạnh Cường

Phụ trách máy chủ
Điện thoại: 0983.328.746
cuongstchd@gmail.com
Nguyễn Văn Khánh

Hỗ trợ cấp THCS
Điện thoại: 0982.076.086
nguyenvankhanh79@gmail.com
Lê Viết Thái

Hỗ trợ cấp Tiểu học
Điện thoại: 0915.526.850
lethaithanhha@gmail.com
 
STTMã trườngTên trườngMã huyệnWebsite
130000707THPT Chí Linh290 http://thptchilinh.haiduong.edu.vn
230000708THPT Phả Lại290 http://thptphalai.haiduong.edu.vn
330000709THPT Trần Phú290 http://thpttranphu.haiduong.edu.vn
430000769THPT Bến Tắm290 http://thptbentam.haiduong.edu.vn
530290901TT GDTX Huyện290
630290501THCS Phả Lại290 http://cl-thcsphalai.haiduong.edu.vn
730290502THCS Cổ Thành290 http://cl-thcscothanh.haiduong.edu.vn
830290503THCS Nhân Huệ290 http://cl-thcsnhanhue.haiduong.edu.vn
930290504THCS Văn An290 http://cl-thcsvanan.haiduong.edu.vn
1030290505THCS Chí Minh290 http://cl-thcschiminh.haiduong.edu.vn
1130290506THCS Tân Dân290 http://cl-thcstandan.haiduong.edu.vn
1230290507THCS Đồng Lạc290 http://cl-thcsdonglac.haiduong.edu.vn
1330290508THCS An Lạc290 http://cl-thcsanlac.haiduong.edu.vn
1430290509THCS Văn Đức290 http://cl-thcsvanduc.haiduong.edu.vn
1530290510THCS Thái Học290 http://cl-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn
1630290511THCS Sao Đỏ290 http://cl-thcssaodo.haiduong.edu.vn
1730290512THCS Chu Văn An290 http://cl-thcschuvanan.haiduong.edu.vn
1830290513THCS Cộng Hoà290 http://cl-thcsconghoa.haiduong.edu.vn
1930290514THCS Hoàng Tân290 http://cl-thcshoangtan.haiduong.edu.vn
2030290515THCS Hoàng Tiến290 http://cl-thcshoangtien.haiduong.edu.vn
2130290516THCS Bắc An290
2230290517THCS Bến Tắm290
2330290518THCS Hoa Thám290 http://cl-thcshoatham.haiduong.edu.vn
2430290519THCS Lê Lợi290 http://cl-thcsleloi.haiduong.edu.vn
2530290520THCS Hưng Đạo290 http://cl-thcshungdao.haiduong.edu.vn
2630290521THCS Nguyễn Trãi290 http://cl-thcsnguyentrai.haiduong.edu.vn
2730290401Tiểu học Phả Lại 1290 http://cl-thphalai1.haiduong.edu.vn
2830290402Tiểu học Phả Lại 2290 http://cl-thphalai2.haiduong.edu.vn
2930290403Tiểu học Cổ Thành290 http://cl-thcothanh.haiduong.edu.vn
3030290404Tiểu học Nhân Huệ290 http://cl-thnhanhue.haiduong.edu.vn
3130290405Tiểu học Văn An290 http://cl-thvanan.haiduong.edu.vn
3230290406Tiểu học Chí Minh290 http://cl-thchiminh.haiduong.edu.vn
3330290407Tiểu học Tân Dân290 http://cl-thtandan.haiduong.edu.vn
3430290408Tiểu học Đồng Lạc290 http://cl-thdonglac.haiduong.edu.vn
3530290409Tiểu học An Lạc290 http://cl-thanlac.haiduong.edu.vn
3630290410Tiểu học Thái Học290 http://cl-ththaihoc.haiduong.edu.vn
3730290411Tiểu học Kênh Giang290 http://cl-thkenhgiang.haiduong.edu.vn
3830290412Tiểu học Sao Đỏ 1290 http://cl-thsaodo1.haiduong.edu.vn
3930290413Tiểu học Sao Đỏ 2290 http://cl-thsaodo2.haiduong.edu.vn
4030290414Tiểu học Cộng Hoà290 http://cl-thconghoa.haiduong.edu.vn
4130290415Tiểu học Văn Đức290 http://cl-thvanduc.haiduong.edu.vn
4230290416Tiểu học Hoàng Tân290 http://cl-thhoangtan.haiduong.edu.vn
4330290417Tiểu học Hoàng Tiến290 http://cl-thhoangtien.haiduong.edu.vn
4430290418Tiểu học Bắc An290 http://cl-thbacan.haiduong.edu.vn
4530290419Tiểu học Bến Tắm290 http://cl-thbentam.haiduong.edu.vn
4630290420Tiểu học Hoa Thám290 http://cl-thhoatham.haiduong.edu.vn
4730290421Tiểu học Lê Lợi290 http://cl-thleloi.haiduong.edu.vn
4830290422Tiểu học Hưng Đạo290 http://cl-thhungdao.haiduong.edu.vn
4930290301Mầm non Phả Lại290
5030290302Mầm non Cổ Thành290
5130290303Mầm non Nhân Huệ290
5230290304Mầm non Văn An290
5330290305Mầm non Chí Minh290
5430290306Mầm non Tân Dân290
5530290307Mầm non Đồng Lạc290
5630290308Mầm non An Lạc290
5730290309Mầm non Thái Học290
5830290310Mầm non Sao Đỏ290
5930290311Mầm non Cộng Hoà290
6030290312Mầm non Văn Đức290
6130290313Mầm non Hoàng Tân290
6230290314Mầm non Hoàng Tiến290
6330290315Mầm non Bắc An290
6430290316Mầm non Bến Tắm290
6530290317Mầm non Hoa Thám290
6630290318Mầm non Lê Lợi290
6730290319Mầm non Hưng Đạo290
6830290320Lớp Mẫu giáo Kênh Giang290
6930290321Mầm non Sao Mai290
7030290322Mầm non Nhà máy Điện Phả Lại290
7130290323Cơ sở Mầm non Thuỷ tinh Y tế290
7230290324Cơ sở Mầm non Công ty 18290
7330290325Cơ sở Mầm non Lắp máy 69 - 1290
7430290326Cơ sở Mầm non Trường CĐ Công nghiệp Cơ Điện290
7530290327Cơ sở Mầm non Trung tâm Y tế290
7630290328Cơ sở Mầm non Mỏ đất Trúc Thôn290
7730290329Cơ sở Mầm non X56290
7830290330Cơ sở Mầm non khối trường PT290
7930290331Mầm non Hoạ Mi290
8030290332Mầm non Bình Minh290
8130290333Mầm non tư thục Sao Đỏ290
 
Bản quyền thuộc về trường Tiểu học Cộng Hòa
Địa chỉ: TX Chí Linh - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 03203882666
Hiệu trưởng:Nguyễn Văn Bảo - Trưởng bản biên tập